Author Archives: จำเริญสุข

ผู้แทนทำเนียบองคมนตรี และคณะ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการพระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัย สังกัด สพป.นศ. 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอ

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพ

อ่านต่อ