Author Archives: จำเริญสุข

สพป.นศ.2 รุกขับเคลื่อนการสื่อสารยุคดิจิทัล จัดอบรมตัดต่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างสื่อการเรียนรู้

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอ

อ่านต่อ