Author Archives: adminnst2

สพป.นศ.2 ผลึกกำลัง อาชีวะ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ

อ่านต่อ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน พัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบการเงินและพัสดุ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน พัฒนาศักยภาพ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมวางหรีดและเคารพศพคุณแม่กิ้มซิ้น เจริญพูน มารดาบุคลากรในสังกัด

..**ผอ.สพป.นศ.2และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมวางหรีดและเคารพศ

อ่านต่อ