Author Archives: adminnst2

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร และโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม)

         &

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ และโรงเรียนวัดราชเวชพิศาล

        วันที่ 8 มีนาคม 2566&n

อ่านต่อ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ , รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) )

         &

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม

        วันที่ 7 มีน

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ : แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์พุทธศักราช 2566

ประชาสัมพันธ์ :   แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร

          วันที่ 2 มีนาคม 2566

อ่านต่อ