Author Archives: adminnst2

ผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับนโยบายสู่ปฏิบัติ

ผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงา

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้า

อ่านต่อ