Author Archives: adminnst2

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา เน้นย้ำเปิดภาคเรียน สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง บุคลากร ครู ให้สถานศึกษาเปิดเรียน On-Site ได้อย่างปลอดภัย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เร่งแจ้งแนวปฏิบัติการเปิดเรียนและการดำเนินการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในถสานศึกษา

6 พฤษภาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงาน

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 24 เมษายน 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

ทีม พนส. (สพป.นศ.2) ร่วมออกตรวจตราดูแลความประพฤติ นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนที่ไม่เหมาะสมในวันสงกรานต์

12 เมษายน 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงาน

อ่านต่อ

/ผอ.สพป.นศ.2พร้อมด้วยผู้บริหารพี่เลี้ยงร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา

12 เมษายน 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงาน

อ่านต่อ