Author Archives: adminnst2

บุคลากร สพป.นศ.2 พร้อมใจใส่ม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

วันที่ 2 มิถุยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในสังกัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒…

นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.๒ เป็นประธานการประชุม มี

อ่านต่อ