Author Archives: adminnst2

สพป.นศ.2 รับการติดตามนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

สพป.นศ.2  รับการติดตามนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันพ่อแห่งชาติ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยใจ น้

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมมอบนโยบายและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมมอบนโยบายและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหม่ในสถานการณ์โควิด 19 ด้วย STEAM Education

สพป.นศ.2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณ

อ่านต่อ