Author Archives: adminnst2

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมชื่นชมเปิดบ้านวิชาการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและโครงงานฐานวิจัยโรงเรียนในสังกัด

..**//ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมชื่นชมเปิดบ้านวิชาการบ้านนักวิทยา

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 อำเภอนาบอน

ผอ.สพป.นศ.2  มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมกับ ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.นศ. จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าส่งเสริมความประพฤติ (พสน.)

..**//สพป.นศ.2 ร่วมกับ ศูนย์เสมารักษ์  ศธจ.นศ. จัด

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติการรับส่งหนังสือราชการ (e-saraban) สพฐ.ผ่านระบบ Conference

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายแนวปฏิบัติการรับ

อ่านต่อ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1-3 อำเภอทุ่งสง เปิดบ้านแสดงผลงานครู นักเรียน ตามนโนบายและจุดเน้น สพป.นศ.2

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1-3 อำเภอทุ่งสง เปิดบ้านแสดงผ

อ่านต่อ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายกระทรวงศึกษาและจุดเน้น สพป.นศ.2

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ขับ

อ่านต่อ

สพฐ. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ของครูโรงเรียนวัดจันดีและโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

สพฐ. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงคำนวณโ

อ่านต่อ