Author Archives: adminnst2

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

ร.ร.บ้านวังเต่า สพป.นศ.2 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

..++เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านวังเต่า ส

อ่านต่อ

ร.ร.วัดไม้เรียง รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด

ร.ร.วัดไม้เรียง รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพร

อ่านต่อ