ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิด “กิจกรรมเปิดบ้าน ชนว.ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น.นายประหยัด

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนประถม ๒ โรงเรียนบ้านไสใหญ่

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 นำบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมร่วมกิจกรรม “ชมรมอังคารกันเอง” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

             วันที่

อ่านต่อ

มอบเงินช่วยเหลือจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.2 แก่ครอบครัว นายวีรศักดิ์ ศรีอักษร พนักงานราชการโรงเรียนวัดมะปรางงาม กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายประหยัด สุขข

อ่านต่อ