ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุม รับนโยบาย พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนแบบ Active Learning สู่ห้องเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนวัดวังหีบและเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 เดินหน้าอบรมเชิงปฏิบัติการ นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

วันที่ 11ตุลาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวย

อ่านต่อ

รร.สังกัด สพป.นศ.๒ รับการติดตามผลการดำเนินงานการใช้สื่อ 60 พรรษาฯ ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุม รับนโยบาย พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวย

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้รถใช้ถนนและการป้องกันอาชญากรรม และโครงการเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปี 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ