ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

ด้วยสำนักงานเลขาธิการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางก

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำโครงการประกวดนวั

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด “เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์ผ่านช่องทาง WWW.Dlit.ac.th และ Http://dl.obec.go.th

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น ได้จัดให้มีโครงการป

อ่านต่อ