ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจรรม วันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนว

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยก

อ่านต่อ

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นศ. 2 เป็นประธานการแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ และกิจกรรมกีฬาอนุชน ภาคใต้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยก

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

               

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ. ครั้งที่ ๑

              ด้วยศู

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๒ สมัครได้จนถึงวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้

               

อ่านต่อ