ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

ผู้บริหาร บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11 /2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางพรรณี สกุณารองผู้อำนวยการสำนัก

อ่านต่อ

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11 /2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 ประชุมประเมินความพร้อมการขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผ

อ่านต่อ