ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

บุคลากร สพป.นศ.2 ประชุมรับนโยบาย รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู

อ่านต่อ

ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ 17 เมษายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ประชุมรับนโยบายรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนว

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคัดเลือก “ร้อยครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบดีเด่น จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2562”

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผ

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นศ.2

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร. บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ