ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

สพป.นศ.2 ประชุมเพื่อการตรวจราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 นำคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประชุมผ่านระบบ Video Conference

28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวย

อ่านต่อ

“ตู้ปันสุข” ตู้กับข้าวแห่งน้ำใจ ต้านภัยโควิด-๑๙ จาก รร.ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป.นศ.๒

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายประหยัด ส

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่18/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

ผอ. สพป.นศ.๒ และบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิล

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.๒ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิ

อ่านต่อ

การบริจาคสื่อนวัตกรรม Learning21 ห้องสมุด E-Book ออนไลน์ให้โรงเรียน

ด้วย สมาคม ดิจิทัลเวิลด์ บริจาคสื่อนวัตกรรม Learni

อ่านต่อ