ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.นศ.๒ เป็นประธานพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่พุ่ม พลจรัส (ชนะคช) อายุ 93 ปี มารดาของนางพิมพา พลจรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.นศ.2

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวันแรกคึกคัก รวม 134 ราย ผอ.สพป.นศ.2 เน้นย้ำการดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมทุกขั้นตอน

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยก

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 17 อัตรา ย้ำการสรรหาต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และยุติธรรมทุกขั้นตอน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 อบรมพัฒนาทักษะการคัดลายมือ “เขียนได้ลายมือสวย” นำร่องโดยศึกษานิเทศก์ลงสู่นักเรียน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง ติดตามการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 19  มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลั

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกล รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19  มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด

อ่านต่อ

ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 22/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี

อ่านต่อ