ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรง

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36

ด้วยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกั

อ่านต่อ

อบจ.นครศรีธรรมราชร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ สำนักง

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 นำบุคลากร และ ผอ.รร.ในสังกัด รับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. การนำเสนอผลงานโครงการเด่น 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ และข้อราชการ สพฐ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำน

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดกิจกรรม “สถานศึก

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผ

อ่านต่อ