ป้ายกำกับ: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดูเอกสารแนบ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (Shopping List)

            เอกสารเผยแพร่

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการพร้อมลงโปรแกรมสำนักงาน (e-bidding)

     ดูเอกสารแนบไฟล์

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเ

อ่านต่อ