ป้ายกำกับ: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดูเอกสารแ

อ่านต่อ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดูเอกสารเพิ่มเติม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิ

อ่านต่อ