การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

                   วันที่ 25 มกราคม 2566  เวลา 09.30 น.  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  คือ นายสิทธิชัย  เดชาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ สายงานบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโคกมะขาม อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก