การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

            วันที่ 23 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น. นายสุรทิน  ทิพย์อักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คือ นางยุพิน  หนูในน้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก