ผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 เยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดสตูล

               วันที่ 18  มกราคม 2566 นายสุรทิน ทิพย์อักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  พร้อมด้วยนางจิราภรณ์  เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2  พร้อมบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน แข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ณ สนามแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดสตูล