สพป.นศ.2 จัดจุดพักรถบริการเพื่อนครูนักเรียนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ จังหวัดสตูล

          วันที่ 17 มกราคม 2565 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดจุดบริการพักรถสำหรับครู นักเรียนและคณะที่เดินทางไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนอนุบาลชาลวิทย์ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมบริการจุดพักรถเป็นจำนวนมาก พร้อมชื่นชมในการจัดจุดบริการ ทั้งที่จอดรถ ที่พัก ห้องน้ำและอาหารพร้อม เครื่องดื่มต่าง ๆ จากคณะครู นักเรียน จังหวัดระนอง ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างดียิ่ง

       นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 เปิดเผยเพิ่มเติมว่า  เนื่องจากการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 แต่ละโรงเรียนจำเป็นต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรม ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความห่วงใยเรื่องสวัสดิภาพในการเดินทางของคณะครูและนักเรียน จึงกำหนดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้มีจุดพักรถ รวมถึงให้มีการหยุดพักในการเดินทางในทุก ๆ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงจัดจุดพักรถไว้บริการโดยมีน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ขนม นม  ฯลฯ ให้กับผู้เดินทางดังกล่าว  ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช