สพป.นศ.2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดโคกเมรุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

       วันที่ 14 มกราคม 2566  นางประชุมพร ไศลแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลรับมอบหมายจากนายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดโคกเมรุ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโคกเมรุ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน จากกรุงเทพมหานครและอำเภอฉวางรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีครั้งนี้