สพป.นศ.2 – กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

       วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ. 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ณ เทศบาลตำบลกะปาง  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และมอบหมายนางพรทิพย์ รัตนบุรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบของขวัญวันเด็กให้กับสถานศึกษาในสังกัด