ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดพร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

     

      วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสุรทิน ทิพย์อักษร ให้รับผิดชอบดูแล ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 7 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 และศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 พร้อมด้วยนางสาวธิมาภรณ์ สมทรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองจัง โรงเรียนบ้านนาบอน โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนวัดหนองยาง และโรงเรียนวัดเกาะสระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เยี่ยมชมบริบทของโรงเรียนพร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และสิ่งสำคัญคือการได้พบปะ พูดคุย อย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เพื่อประเมินศักยภาพการบริหารจัดการ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการยกระดับการศึกษาให้มีศักยภาพต่อไป