หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง (รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 -2561)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนว

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

31 มีนาคม 2561 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริ

อ่านต่อ

ผู้บริหาร บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11 /2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางพรรณี สกุณารองผู้อำนวยการสำนัก

อ่านต่อ

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 11 /2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

ติดตามการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการเรียนรู้สู่อาชีพมีงานทำ รร.บ้านทุ่งกรวด

15 มีนาคม 2561 น.ส.จุฑามาศ ชีวิตโลภณ ผชช.สพฐ. พร้อมด้วย

อ่านต่อ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6

14 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 อ

อ่านต่อ