ป้ายกำกับ: กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่

อ่านต่อ

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชมสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพ

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

ประกาศเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตก

อ่านต่อ

เข้าสู่เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เข้าสู่เว็บไซต์   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดั

อ่านต่อ