ป้ายกำกับ: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 55 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน D

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 54 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ