ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

   วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสุรทิน ทิพย์อักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางลำใย   สนั่นรัมย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ชูช่วย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  นายวันชัย วงศ์ศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   คณะกรรมการฯ และนางสาวชุลี  วราศรัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล สพฐ. เลขานุการฯ ลงพื้นที่ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 5  ณ ห้องประชุมชั้นลอย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2