รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์เครือข่ายศึกษา

            วันที่ 13 กันยายน 2566  นายสุรทิน ทิพย์อักษร  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มอบหมายให้นางจิราภรณ์  เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งทึ่ 71 ประจำปีการศึกษา  2566  ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6 (ฉวาง 1) 
ณ โรงเรียนฉวาง  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช