ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”

             วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้นลอย สพป.นศ.2