ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 1

             วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 1 จำนวน 102 ราย โดยมี นางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2