ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการประชุมจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566

                วันที่ 11 กันยายน 2566  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ. สพป.นครศรีรธรรมราช เขต   2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการประชุมจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 โดยการจัดสรรตำแหน่งครู เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2566  จำนวน 24 อัตรา และจัดสรรตามความสำคัญและจำเป็นตามความขาดแคลนให้กับสถานศึกษา ในสังกัดจำนวน 48 อัตรา และจัดสรรคืนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา ส่งคืน สพฐ. จำนวน 2 อัตรา เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ คปร.กำหนด ณ ห้องประชุม ชั้นลอย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2