เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 55 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 55 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-bidding)