รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 8/2566 (วันที่ 8 กันยายน 2566)

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ครั้งที่ 8/2566  (วันที่ 8 กันยายน 2566)

สามารถดาวน์โหลด ข้อมูล ได้ที่ :

https://drive.google.com/file/d/1M2jeAw8FBaQDO56ADSfpAapSFF7cA4z3/view?usp=sharing