สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 8/2566

        วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 8/2566  โดยมีนายวิรัตน์ ไกรแก้ว ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม นายสุรทิน ทิพย์อักษร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 ชั้นลอย