การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

สามารถดาวน์โหลดข้อมูล :การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

1.ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ปี 2566 ครั้งที่ 2

2.ตำแหน่งว่าง 

3.ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2566

4.ปฎิทินการย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2566

5.ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน

 6.แบบคำร้องย้าย-2566       (ฟอร์มไฟล์ Word)   6.แบบคำร้องย้าย-2566

7.แบบบัญชีรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการฯ    (ฟอร์มไฟล์ Word) 7.แบบบัญชีรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการฯ

8.รายละเอียดการจัดส่งเอกสารประกอบการย้าย