สพป.นศ. 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2565

           เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายอัมพร ภาระพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนข้าราชการครู ตัวแทนข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ