สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 “งดให้ งดรับ ของขวัญ “รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 “งดให้ งดรับ ของขวัญ “รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ
ทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส