ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

พบปะให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการและแสดงความสามารถทางด้านภาษา ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2 ปีการศึกษา 2565

        วันที่ 9 ธัน

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาเรียนรวม

        วันที่ 9 ธัน

อ่านต่อ



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณภาพคู่คุณธรรม ดำเนินงานฉับไว เต็มใจบริการ

 

 

 

E-SERVICE