รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 6/2566

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 6/2566  

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 5/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 5/2566 &nbsp

อ่านต่อ

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 4/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. (มติย่อ) ครั้งที่ 4/2566 &nbsp

อ่านต่อ

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. (มติย่อ) ครั้งที่ 3/2566 &nbsp

อ่านต่อ

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 2/2566  

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.  (มติย่อ) ครั้งที่ 1/2566

อ่านต่อ

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

         วันที่ 20 ธันวาค

อ่านต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณภาพคู่คุณธรรม ดำเนินงานฉับไว เต็มใจบริการ

 

 

 

E-SERVICE