หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 55 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน D

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 54 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบไฟล์ประกาศ เอกสารแนบไฟล์ประกาศ เอกสารแนบไฟล์ปร

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบไฟล์ประกาศ   เอกสารแนบไฟล์ประกาศ เอกสารแน

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักหัวหน้าหมวดการศึกาาอำเภอทุ่งสง)

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักหั

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนวัดจันดี

          เอกสารแนบไฟล์ การขาย

อ่านต่อ

ประกาศ ขายทอดตลาด/สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอทุ่งสง)

ประกาศ ขายทอดตลาด/สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักหัวหน้าหมวดการศ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วย

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคารหลังใหม่ สพป.นศ.2

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคารหลังใหม่ ด

อ่านต่อ