หมวดหมู่: อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักง

อ่านต่อ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิ

อ่านต่อ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

อ่านต่อ

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 10/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 10/2566 &nbsp

อ่านต่อ

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 9/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 9/2566  

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 8/2566

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 8/2566  

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 7/2566

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 7/2566  

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 6/2566

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 6/2566  

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 5/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 5/2566 &nbsp

อ่านต่อ

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 4/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. (มติย่อ) ครั้งที่ 4/2566 &nbsp

อ่านต่อ