หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PA ทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

         &

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

ประกาศเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตก

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดื

อ่านต่อ

อบจ.นครศรีธรรมราชร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ สำนักง

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเทิดพระเกียรติพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข

อ่านต่อ