หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบผลคะแนน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

การตรวจสอบผลคะแนน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

อ่านต่อ

นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานปฐมนิเทศและให้โอวาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจำปี 2566

     วันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม

อ่านต่อ

พิธีเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามเกณฑ์ วPA

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง รอง ผอ.สพป.

อ่านต่อ

ร่วมวางหรีดเคารพศพ นางพรทิพย์ ชิตร ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ณ วัดมังคลาราม ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.ส

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ฯ จำนวน 5 บทความ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อม

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ปี พ.ศ. 2566

         เมื่อว

อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเขาตาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

        วันที่ 25 สิงหาคม

อ่านต่อ