ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักง

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.

อ่านต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเเละนักศึกษาออกตรวจพื้นที่ เเละเฝ้าระวังเหตุ เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยเเละความประพฤติของนักเรียนเเละ

อ่านต่อ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิ

อ่านต่อ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

อ่านต่อ

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 10/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 10/2566 &nbsp

อ่านต่อ

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 9/2566

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 9/2566  

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 8/2566

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 8/2566  

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 7/2566

รายงานการประชุมอ.ก.ค.ศ.(มติย่อ) ครั้งที่ 7/2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณภาพคู่คุณธรรม ดำเนินงานฉับไว เต็มใจบริการ

 

 

 

E-SERVICE