.

สพป.นศ.๒

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.92.180.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
  หน้าหลัก    ที่ตั้ง 
ที่ตั้ง
 

 ที่ตั้ง   ที่ทำการสำหนักงานตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนชัยชุมพล ตำบล ปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7541-1670, 0-7533-2619,0-7541-1165 โทรสาร 0-7533-2619 ต่อ 103,118 Websitehttp://www.nst2.obec.go.th

เขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ครอบคลุมพื้นที่ 8 อําเภอ จาก 23 อําเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย อําเภอทุ่งสงอําเภอฉวาง อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอพิปูน อําเภอนาบอน อําเภอบางขัน อําเภอถ้ําพรรณรา และอําเภอช้างกลาง และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้
          - ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี

          - ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดตรัง
          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอร่อนพิบูลย์ อําเภอลานสกาของจังหวัดนครศรีธรรมราช
          - ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี

 
 
กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
 

 
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
101 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Tel : 075-411670, 075-332619