.

สพป.นศ.๒

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.92.180.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นมีทักษะที่เป็นสากล มีทักษะการอ่านการเขียน การคำนวณ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการ การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
4. สพป./สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากสังคม
 
 
กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
 

 
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
101 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Tel : 075-411670, 075-332619