หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ค่านิยม  12  ประการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย DLIT= http://dlit.ac.th อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คณะผู้บริหารพร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
       คณะผู้บริหาร นำโดย นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา
นางพรรณี สกุณา รอง ผอ. สพป.นศ.2 รักษาราชการ ผอ.สพป.นศ. 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
      วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพป.นศ. ๒ พัฒนาครูมุ่งยกระดับผลการทดสอบ O-Net ๔ กลุ่มสาระ 
      นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรม
วันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 
       29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติวันสถาปนา-ม
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
เรื่อง โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ต “ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ” 
      http://202.29.215.172/sec6/gis/ShowPage_orgDownload.php?item=823&&action=tbl_orgdownload เนื่องด้วย บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด ต้องการ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 
      http://www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2560.html ด้

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ 
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะใช้คูปองพัฒนากับข้าราชการครูเพื่อเข้าฝึกอบรมพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับวิทยฐานะ ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดทำหลักสูตร

ขอเชิญผู้สนใจสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2560  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมามัคร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา โทร. 075-37743

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 

หนังสือราชการ สพฐ.
 

ข่าวการศึกษา