ผอ.สพป.นศ. 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายครูดี

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ. 2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายครูดี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2560 และแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ครูดี ปี 2561 โดยมี นางพรรณี สกุณา รองผอ.สพป.นศ. 2 ในฐานะประธานสมาคมเครือข่ายครูดี ปี 2560 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ. 2