สพฐ.มอบเงินให้ สพท. เยียวยาน้ำท่วมภาคใต้

11 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการ สพฐ. รวมน้ำใจสู่อุทกภัยภาคใต้ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมครั้งล่าสุด จัดสรรตามความเสียหายในแต่ละเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 4,9000,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือ ณ โรงแรมเดอะวันบูติค จ.สตูล

ซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนักเรียนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สพฐ. ได้มีความห่วงใย โดยก่อนหน้านี้ได้มีการช่วยเหลือนำวัสดุอุปกรณ์ อุปโภค บริโภค มอบให้แก่นักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง และโอกาสนี้ได้นำเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้สำนักงานเขตการศึกษาส่งมอบความช่วยเหลือนี้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ต่อไป

Cr.ภาพโดย พี่ต้น ศตายุ วาดพิมาย