ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมกับทีมลูกเสือราชประชาฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกับทีมลูกเสือราชประชา นำโดยนายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยนักเรียนผู้ปกครองเป็นการเบื้องต้น ณ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
นายบุญเลิศฯ กล่าวว่า ได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 พบว่า โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ. 2 ที่ได้รับประสบภัยพิบัติเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำจากเหนือไหลลงใต้ โดยโรงเรียนที่รายงานและประกาศหยุดเรียนตามดุลยพินิจของผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 67 โรงในพื้นที่เขตบริการ 8 อำเภอ คือทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขัน นาบอน ถ้ำพรรณรา ช้างกลาง ฉวาง และอำเภอพิปูน ซึ่งโดยส่วนใหญ่โรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 เนื่องจากโรงเรียนน้ำท่วมเต็มพื้นที่ และเส้นทางรอบนอก นักเรียนไม่สามารถสัญจรได้ โดย สพป.นศ. 2 ได้ดำเนินการ สำรวจผลกระทบและความเสียหายที่ได้รับเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปแล้ว
พร้อมกันนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากอุทกภัยแล้ว จำนวน 7 อำเภอ คือ ได้แก่ อ.ชะอวด บางขัน เชียรใหญ่ จุฬาภรณ์ พิปูน ปากพนัง และ อ.ทุ่งสง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึง กระทั่งวันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2560) ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังบางพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้ว