ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกล วีดิโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับฟังแนวนโยบาย​การขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.oo น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)

               

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ รร.บ้านคลองขุด เน้นทำงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม สร้างความ“เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ” ให้บริการที่ดีต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายประหยัด สุขขี ผ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครั้งที่ 1/2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนั

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 พบปะหารือข้อราชการและแนวทางการดำเนินงาน กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนั

อ่านต่อ

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอ

อ่านต่อ

SCG มอบทุนนักเรียน และทุนอาหารกลางวันแก่ รร.สังกัด สพป.นศ.2 กว่า 137,000 บาท

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร. มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานบูรณาการจัดการทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอ

อ่านต่อ