ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมรอง ผอ.สพป.นศ.๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิล

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.๒ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิ

อ่านต่อ

การบริจาคสื่อนวัตกรรม Learning21 ห้องสมุด E-Book ออนไลน์ให้โรงเรียน

ด้วย สมาคม ดิจิทัลเวิลด์ บริจาคสื่อนวัตกรรม Learni

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

การประชุม รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.นศ.2

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่15/2563

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “โควิด-19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ

ที่ปรึกษา สพฐ. เยี่ยมติดตามการจัดงาน OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุรศักดิ์

อ่านต่อ

ประชุม คณะทำงานเพื่อรับการตรวจราชการ จากคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายประหยัด สุขขี ผู้

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 และคณะกรรมการฯอบรมคัดลายมือหารือแนวทางการพัฒนาการคัดลายมือสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู

อ่านต่อ