ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ่ายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันครู พ.ศ.2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยก

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานราชการ ครูวิชาเอกปฐมวัย และครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยก

อ่านต่อ

ประชุมรับนโยบาย รายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 46/2561 และประชุมผู้บริหาร สพป.นศ.2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยก

อ่านต่อ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช เร่งประชาสัมพันธ์ทำความรู้จักกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิส์

เมื่อไม่นานมานี้ มีการเปิดตัวโครงการ E-Donation หรือ ระ

อ่านต่อ

ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2

ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง ขอความร่วมมือจาก สพป.นครศรี

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาระดับจังหวัด เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี

อ่านต่อ