ป้ายกำกับ: กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าสู่เว็บไซต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

การเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

Big Data และโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (No Copy) &nb

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 ประชุมจัดสรรบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2564)

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ