ป้ายกำกับ: กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ

อ่านต่อ

ผู้เข้าอบรมสามารถดาวโหลดเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

ผู้เข้าอบรมสามารถดาวโหลดเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติก

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดดอนมะปราง ปีการศึกษา 2563

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียน

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพ

อ่านต่อ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าสู่เว็บไซต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

การเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

Big Data และโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (No Copy) &nb

อ่านต่อ