ประกาศ สพป.นศ.2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วควาวทำหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ดูเอกสารแนบไฟล์ประกาศ  

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกวดราคาซื้อ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วย

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคารหลังใหม่ สพป.นศ.2

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคารหลังใหม่ ด

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพป.นศ.2

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (อาคาร 1,2)

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำโครงการประกว

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา