ผอ.สพป.นศ.2 รุดตรวจเยี่ยมช่วยเหลือให้กำลังใจนักเรียน ดินภูเขาเลื่อนไหลทับบ้านทั้งหลัง จมอยู่ใต้กองดินไม่มีที่อยู่อาศัย

” order_by=”sortorder” order_directio

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางการเรียน

เนื่องด้วยชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหา

อ่านต่อ

ร.ร. บ้านหน้าเขา สพป.นศ.2 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ชู “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอ

อ่านต่อ

คู่มือการประมวลจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2560

ดูเอกสารแนบประกาศ   ประมวลจริยธรรมของข้าราชกา

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา