การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565  

รายงานผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  

==> รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้ผลการประเมินระดับ  A / AA

 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 46 โรงเรียน)

(โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน)

(โรงเรียน Stand Alone จำนวน 1 โรงเรียน)

บัญชี GMAIL

เอกสารแนบไฟล์ : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์

ปฏิทินการประเมิน

 

 

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

รับชม VDO การจัดทำข้อมูล OIT

การนำเข้าข้อมูลระบบ EMIS 

1.การเปิดปิดเว็บไซต์ EMIS_Shool

 

2.การนำภาพขึ้นเว็บไซต์โรงเรียนEMIS โรงเรียนเอาลิ้งค์ภาพจาก google เอกสาร

 

3.การทำลิ้งค์จากข้อความ(Link Texe)-ไปเว็บไซต์อื่นๆที่ต้องการ

 

4.การทำลิ้งค์ข้อความ-ไปหาไฟล์ในgoogle-Drive-เว็บไซต์อื่นๆและyoutube

 

5.การจัดการข่าวเมนูกิจกรรม-ประชาสัมพันธ์

 

6.การทำลิ้งค์แบนเนอร์(รูปภาพ)จากเว็บไซต์มาโชว์ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเรา

 

7.การเปลี่ยน-โลโก้แบนเนอร์หน้าเว็บEMIS ของโรงเรียน

 

8.การเปลี่ยน-โลโก้แบนเนอร์หน้าเว็บEMIS ของโรงเรียน

9.ผู้ใช้งานระดับโรงเรียน


แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  

ช่องทางสแกน QR CODE :