การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

                  

แนวการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

 

1.การเปิดปิดเว็บไซต์EMIS_Shool

 

2.การนำภาพขึ้นเว็บไซต์โรงเรียนEMIS โรงเรียนเอาลิ้งค์ภาพจาก google เอกสาร

 

3.การทำลิ้งค์จากข้อความ(Link Texe)-ไปเว็บไซต์อื่นๆที่ต้องการ

 

4.การทำลิ้งค์ข้อความ-ไปหาไฟล์ในgoogle-Drive-เว็บไซต์อื่นๆและyoutube

 

5.การจัดการข่าวเมนูกิจกรรม-ประชาสัมพันธ์

 

6.การทำลิ้งค์แบนเนอร์(รูปภาพ)จากเว็บไซต์มาโชว์ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเรา

 

7.การเปลี่ยน-โลโก้แบนเนอร์หน้าเว็บEMIS ของโรงเรียน

 

7.การเปลี่ยน-โลโก้แบนเนอร์หน้าเว็บEMIS ของโรงเรียนึ8. ITA-1-4

8.ตัวชี้วัด-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร-เว็บไซต์-EMIS

9.ผู้ใช้งานระดับโรงเรียน

10.powerpoint อบรม

 
แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลโรงเรียนสุจริต    ระดับโรงเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1โรงเรียน 1คุณภาพ)

ช่องทางลิงค์ :  https://bit.ly/2MBZp7z

ช่องทางสแกน QR CODE :