บุคลากร สพป. นศ. 2 รับนโยบาย “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2561”

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2
 พร้อมด้วย นางจารี  กาลดิษฐ์  ทิพย์รัตน์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 30/2561 เพื่อรับทราบนโยบาย
การจัดการศึกษา สพฐ. และสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ณ ห้องประชุม สพป. นศ. 2