เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

มูลนิธิร่มฉัตรโดยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยดำเนินการจัดแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิภาณ ในวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
– วันที่ 29 กันยายน 2561
ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
– วันที่ 30 กันยายน 2561
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.rittiya.ac.th หรือสอบถามได้ โทร. 02-034-9755 ต่อ 501  , โทรสาร. 02-056-4727