คณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.นศ.2 ต้อนรับบุคลากรเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2
รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นศ.2 พร้อมด้วย นางจารี  กาลดิษฐ์  ทิพย์รัตน์
นายเสรี  สุวรรณประเสริฐ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์
นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.นศ.2 ให้การต้อนรับ นางสาววิสนีย์  นุราช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สพป. นศ. 2