กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 และ
นางพรรณี สกุณา นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรในสังกัด
ร่วมวางพานพุ่มถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ลานหน้าอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช